Mondzorg Minke

Behandeling parodontitis

Parodontitis behandeling

Parodontitis behandeling moet door een gediplomeerde mondhygiënist gedaan worden.

Als u parodontitis hebt kunt u behandeld worden bij een mondhygiënist.

Voor parodontitis behandeling moeten de oorzaak van de ontsteking en de bacteriën in de tandplak verwijderd worden. Dit moet zowel boven als onder het tandvlees gebeuren. Het verwijderen van de plak boven het tandvlees zal door de patiënt zelf gedaan moeten worden. De mondhygiëne zal ten opzichte van de situatie in het verleden moeten verbeteren. De behandeling valt of staat bij een goede mondhygiëne!

Met een tandenborstel kan een groot deel van de tandplak weggepoetst worden. Maar de plak tussen de tanden en kiezen in, is moeilijk weg te poetsen. Die tandplak moet verwijderd worden met andere hulpmiddelen zoals ragers of tandenstokers. De mondhygiënist zal uitgebreid vertellen welke hulpmiddelen voor uw mond geschikt zijn en het gebruik demonstreren. Tijdens deze behandelingsfase wordt ook gecontroleerd of de patiënt in staat is de plak overal goed te verwijderen en zo nodig zal de mondhygiëne bijgestuurd worden.

Initiële fase:
tandvleesbehandeling

De tandplak en het tandsteen onder het tandvlees moeten door de mondhygiënist worden verwijderd. De mondhygiënist doet dit met speciale instrumenten. Dit heet professionele gebitsreiniging. Over het algemeen is dit erg arbeidsintensief werk en vier sessies van een uur zijn eerder regel dan uitzondering. Pas als er zoveel mogelijk tandplak en tandsteen onder het tandvlees is verwijderd en de patiënt zijn gebit schoon kan houden, is de eerste fase van de parodontitisbehandeling afgerond. Deze fase wordt de beginfase genoemd.

Doordat de tandplak en het tandsteen onder het tandvlees door de mondhygiënist worden verwijderd, verdwijnt de ontstekingsreactie. Het tandvlees komt strak tegen de tand aan. Het parodontium is weer gezond, de pocketsonde meet ondiepe(re) niet-bloedende pockets. Het verloren steunweefsel herstelt helaas niet of nauwelijks. Tijdens de genezing kan het tandvlees zich terugtrekken en worden de tandhalzen door de behandeling soms (tijdelijk) gevoelig. De patiënt moet elke dag een goede mondhygiëne uitvoeren om herinfectie van de pockets te voorkomen.

Tussentijdse beoordeling:
tandvleesbehandeling

Een tussentijdse evaluatie die ongeveer zes weken na het grondig reinigen van het worteloppervlak plaatsvindt, waarbij het resultaat van deze reiniging wordt beoordeeld en waarbij de patiënt hernieuwde instructie krijgt dan wel daarin bijgestuurd wordt.

De evaluatie

Het parodontium heeft tijd nodig om na de gebitsreiniging in de initiële fase te herstellen. Over het algemeen zal er drie maanden gewacht worden voordat de patiënt weer onderzocht wordt, dit kan overigens per patiënt verschillend zijn. Na deze drie maanden worden alle gegevens opnieuw gemeten en genoteerd op een parodontiumstatus. Deze fase wordt de evaluatie genoemd.

Zoals al eerder genoemd kan parodontitis door de combinatie van een goede mondhygiëne en gebitsreiniging genezen. Toch kan de mondhygiënist nog plaatsen met ontstoken pockets vinden, doordat er plak en tandsteen boven en/of onder het tandvlees zit. Als er plak en tandsteen boven het tandvlees zit dan is dit een gevolg van een onvoldoende mondhygiëne. Het vervolg van de behandeling richt zich dan op het verbeteren daarvan. Als er nog tandplak of tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit doordat de plak of tandsteen moeilijk te bereiken is. Om deze plaatsen te reinigen, is een periodieke nazorg behandeling noodzakelijk.

De gevolgen van de behandeling

Een grondige parodontitisbehandeling is de enige manier om tandverlies door parodontitis te voorkomen. Een grondige parodontitisbehandeling kan het uiterlijk van het tandvlees aantasten. Het tandvlees krijgt een gezondere kleur, is minder gezwollen en kan langs de wortel terugtrekken.

Hier zijn de tanden te zien van iemand die aan een ernstige parodontitis heeft geleden. Het parodontium is nu na de behandeling gezond en vrij van ontstekingen, maar doordat bij parodontitis een groot deel van het kaakbot is verdwenen, is het tandvlees teruggetrokken. Hierdoor lijken de tanden ‘langer’, gelukkig is dit vaak niet zichtbaar omdat de lippen de tanden voor een (groot) deel bedekken. Als u last heeft van de langere tanden, kan de tandarts een zogenaamde gingivale epithese maken. Het bedekt de tanden en kiezen waar het tandvlees is teruggetrokken. Een gingivale epithese is gemaakt van plastic. Door het verwijderen van de gingivale epithese kan de tandplak van de tanden worden verwijderd.

Als het tandvlees is teruggetrokken, kunnen de wortels gevoelig worden voor hitte, kou of aanraking. Deze gevoeligheid is meestal tijdelijk en verdwijnt na enkele weken tot maanden. De wortels niet goed borstelen omdat ze gevoelig zijn, maakt het probleem erger. Door de producten van de tandplak op de wortel zal de tand nog gevoeliger worden met als gevolg dat de wortel minder gepoetst wordt waardoor er nog meer tandplak ontstaat. Goed poetsen is essentieel om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Gelukkig zijn er lakken die in de wortels kunnen worden gewreven, waardoor de gevoeligheid sneller afneemt. U kunt de gevoeligheid zelf verminderen door een tandpasta of gel te gebruiken tegen gevoelige tanden en te spoelen met een fluoridespoelmiddel. Ook een verkeerde (te harde) manier van borstelen kan de wortels gevoeliger maken. Blootliggende wortels en furcaties (wortelspleten) zijn zeer vatbaar voor de ontwikkeling van cariës. Naast dat u zelf minder suiker gebruikt, kan uw tandarts of mondhygiënist maatregelen nemen om wortelcariës te voorkomen.

Nazorg

Als een parodontitis behandeling slaagt en het parodontium is ontstekingsvrij, dan is dat een goede basis om de tanden en kiezen de rest van het leven te behouden. Een hele belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er niet opnieuw ontstoken pockets ontstaan. Dat kan alleen als elke dag alle tandplak van de tanden en kiezen verwijderd wordt. Een goede mondhygiëne is dus niet alleen tijdens de behandeling belangrijk, maar daarna is dit ook een bepalende factor voor het behoud van het gebit.

Wanneer door de mondhygiënist het gebit niet regelmatig wordt schoongemaakt, de mondhygiëne wordt gecontroleerd en bijgestuurd, dan blijkt de situatie na verloop van tijd toch weer te verslechteren en de parodontitis vaak terug te komen.

Regelmatige nazorg-behandelingen blijven dus nodig.

Over het algemeen wordt de nazorg vier keer per jaar uitgevoerd, maar kan afhankelijk van de situatie vaker of minder vaak nodig zijn.

Behandelschema

Hieronder is schematisch het traject van de parodontologische behandeling te zien:

Onderzoek

Behandelplan

Behandeling

Evaluatie

Evaluatie

Rest-ontsteking

Gezond

Chirurgie

Nazorg

Plan uw bezoek aan de mondhygiënist

Voorkom of genees problemen in uw mond door regelmatig de mondhygiënist te bezoeken.