Mondzorg Minke

Over mij

Over mij

Mijn naam is Minke Jansen – Duis. Ik heb de opleiding mondhygiëne aan de Hogeschool van Utrecht gedaan. In 1996 ben ik afgestudeerd, daarna een aantal jaar werkzaam geweest in een algemene tandartsenpraktijk. Vanaf januari 1999 ben ik een vrijgevestigde mondhygiënistenpraktijk begonnen. Sinds augustus 2008 ben ik gevestigd in een praktijk aan huis. Ik ben lid van de Nederlands Vereniging Mondhygiënisten en de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.

Sinds juni 2000 ben ik ingeschreven in het basisregister van Paramedici, in juni 2005 ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en sinds januari 2009 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Vrije toegankelijkheid

De mondhygiënist is voortaan rechtstreeks toegankelijk

Voor een bezoek aan de mondhygiënist heeft u vanaf 1 mei 2006 geen verwijzing meer nodig van de tandarts. U kunt dan rechtstreeks een afspraak maken voor een behandeling. Natuurlijk blijft het mogelijk dat u van uw tandarts het advies krijgt een mondhygiënist te bezoeken. Veel mondhygiënisten en tandartsen werken in teamverband en zullen de behandeling van uw mond, in overleg met u, onderling afstemmen.

Kwaliteitsregister

De mondhygiënist werkt aan kwaliteit

Mondhygiënisten zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De NVM voert een actief beleid om de deskundigheid van mondhygiënisten te verhogen. Dit garandeert dat u bij een NVM-lid altijd de beste behandeling krijgt. 

Sinds januari 2009 is het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) ingesteld. Het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister voor praktiserende mondhygiënisten. In dit register staan mondhygiënisten ingeschreven die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de beroepsgroep en hun vak bijhouden. Sinds januari 2009 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Wet B.I.G.

Wat is een mondhygiënist

Het beroep mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze Wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsoefenaren. De titel “mondhygiënist” is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist.

Zorgverzekering

Controleer voor alle zekerheid uw zorgverzekering

Om niet voor verrassingen te komen staan, doet u er goed aan bij uw zorgverzekeraar te informeren onder welke voorwaarden de zorg van de mondhygiënist wordt vergoed.

Klachtenbehandeling

Mogelijkheid tot melden van klachten

Aangezien ik het belangrijk vind notitie te nemen van eventuele klachten die betrekking hebben op mijn praktijk, geef ik u de mogelijkheid uw klacht te melden. Uw klacht kan betrekking hebben op allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de behandeling, de mondhygiënist, de service, de declaratie, etc. U kunt hierbij gebruik maken van het ‘klachtenformulier’.

In eerste instantie zal ik bij mij gemelde klachten altijd met u zelf proberen op te lossen. Lukt dit niet dan heeft u de mogelijkheid uw klacht ter bemiddeling aan te bieden bij de klachtenfunctionaris van de SKGE, waar mijn praktijk bij is aangesloten.

Contactgegevens klachtenfunctionaris SKGE
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

t.a.v. klachtencoördinator mondhygiënisten
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
info@skge.nl

www.skge.nl

Wanneer een klacht niet bemiddeld kan worden is er een mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Meer informatie hierover via www.geschilleninstantiemondzorg.nl

Plan uw bezoek aan de mondhygiënist

Voorkom of genees problemen in uw mond door regelmatig de mondhygiënist te bezoeken.