Over mij

Over mij

Mijn naam is Minke Jansen – Duis. Ik heb de opleiding mondhygiëne aan de Hogeschool van Utrecht gedaan. In 1996 ben ik afgestudeerd, daarna een aantal jaar werkzaam geweest in een algemene tandartsenpraktijk. Vanaf januari 1999 ben ik een vrijgevestigde mondhygiënistenpraktijk begonnen. Sinds augustus 2008 ben ik gevestigd in een praktijk aan huis.Ik ben lid van de Nederlands Vereniging Mondhygiënisten en de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.

Sinds juni 2000 ben ik ingeschreven in het basisregister van Paramedici, in juni 2005 ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en sinds januari 2009 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

minke

Vrije toegankelijkheid
De mondhygiënist is voortaan rechtstreeks toegankelijk

Voor een bezoek aan de mondhygiënist heeft u vanaf 1 mei 2006 geen verwijzing meer nodig van de tandarts. U kunt dan rechtstreeks een afspraak maken voor een behandeling.Natuurlijk blijft het mogelijk dat u van uw tandarts het advies krijgt een mondhygiënist te bezoeken. Veel mondhygiënisten en tandartsen werken in teamverband en zullen de behandeling van uw mond, in overleg met u, onderling afstemmen.

profiel3

Kwaliteitsregister
De mondhygiënist werkt aan kwaliteit

Mondhygiënisten zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De NVM voert een actief beleid om de deskundigheid van mondhygiënisten te verhogen. Dit garandeert dat u bij een NVM-lid altijd de beste behandeling krijgt. Vanaf 2000 is het Kwaliteitsregister Paramedici ingesteld, hier is de mogelijkheid om ingeschreven te staan in het basisregister. Vanaf juni 2005 is er de mogelijkheid om ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister van Kwaliteitsregister Paramedici. Sinds januari 2009 is het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) ingesteld.
profiel3

Wet B.I.G.
Wat is een mondhygiënist

Het beroep mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze Wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsoefenaren.De titel “mondhygiënist” is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezig is van het diploma mondhygiënist.

Zorgverzekering
Controleer voor alle zekerheid uw zorgverzekering

Om niet voor verrassingen te komen staan, doet u er goed aan bij uw zorgverzekeraar te informeren onder welke voorwaarden de zorg van de mondhygiënist wordt vergoed.

profiel4